Wynik wyszukiwania snu: interpretacja snu o omdleniu

Ilość snów odpowiadających wyszukiwanej frazie:

Omdlenie, spotkanie z przyjaciółmi, kartka z datą śmierci

Zasłabnięcie mamy